Utførelsesentreprise NS 8405 / 8415

Plan og bygningsloven er klar på at alle byggeprosjekter må planlegges før de utføres. Planleggingen er prosjekterende sitt ansvar, og er ikke annet avtalt har byggherre selv ansvar og å prosjektere. 

Byggherre bestemmer selv hva som skal bygges og det er dette utgangspunkt som leder til regelen om at entreprenøren bare får ansvar for prosjektering når det er uttrykkelig avtalt. Utgangspunktet leder også til regelen om at byggherre har rett til å pålegge entreprenøren endringer og å avbestille hele eller deler av arbeidet.

Byggherre må levere prosjekteringen. Det vil si:

  • Beskrive arbeidet som skal utføres
  • Lage arbeidstegninger
  • Foreta lovlighetskontroll, det vil si kartlegge alle krav lov/forskrift og kontrakt stiller til arbeidet
  • Velge metode som sikrer at alle krav blir oppfylt
  • Velge materialer som sikrer at alle krav blir oppfylt

Entreprenøren skal deretter kontrollere prosjekteringen og utføre arbeidet iht. prosjekteringen.

Har ikke partene avtalt hvilke kontraktsvilkår som skal gjelde, blir partenes rettigheter og plikter bestemt ut fra ulovfestede entrepriserettslige regler. Innholdet i disse reglene er ofte ukjent for partene og vi anbefaler at partene i stedet avtaler hvilke kontraktsvilkår som skal gjelde. Normalt anbefaler vi å ta utgangspunkt i NS 8405, NS 8415, NS 8406, NS 8417.

Våre advokater kan hjelpe deg med å utforme riktige kontraktsvilkår tilpasset hvert enkelt prosjekt. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
MAREN KRISTINE BROKKE Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE - I permisjon Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her