Forsørgertap

Forsørgertapserstatning er en erstatning som reduserer konsekvensene av det økonomiske tapet man har ved tap av forsørger. Ved trafikkulykker og pasientskader utmåles forsørgertapserstatning etter reglene i skadeerstatningsloven § 3-4. Ved yrkesskader er utmålingen av forsørgertapserstatning standardisert.

De som var helt eller delvis forsørget av avdøde da ulykken skjedde har krav på forsørgertapserstatning.

De etterlatte har som utgangspunkt rett på få erstattet sitt fulle forsørgertap. De etterlatte har imidlertid en omstillingsplikt/tapsbegrensingpslikt som modifiserer dette utgangspunktet.

Beregningen av forsørgelsestapet er skjønnspreget og det er en rekke forhold som må vurdere. Beregningen av forsørgertapserstatning er en komplisert prosess og man bør derfor la seg bistå av advokat.

Avdøde kan ved forsørgingen ha bestått med både pengeinnsats og/eller hjemme-/omsorgsarbeid. Det gis dermed erstatning for bortfall av avdødes innsats i penger og/eller dekning av hjemmearbeidstap og omsorgstap. Les mer om beregning av forsørgertap her. 

Ved beregning av forsørgertapserstatning vurderes det konkret hvor lang tidsperiode de etterlatte har rett på forsørgertapserstatning. Ved vurderingen tas det hensyn til etterlattes alder, mulighet til selvforsørgelse og forhold ved avdøde.

For etterlattes barn beregnes forsørgertapserstatningen som hovedregel til året som barnet fyller 19 år.

Ved tap av forsørger får de etterlatte også erstattet rimelig og nødvendige utgifter til begravelsen.

Ansvarsforsikringen til bilen og Norsk pasientskadeerstatning dekker rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår med hva man kan ha rett på i forsørgertapserstatning. Les mer om rettshjelpsdekning her.

Beregningen av forsørgertapserstatning er komplisert og skjønnsmessig. Juridisk teori og rettspraksis spiller inn i vurderingen av hva de etterlatte har rett på i erstatning. Vår erfaring er at det lønner seg å bruke advokat.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
CHRISTINA THORSTENSEN Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
HÅVARD SOLBERG Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo