Pasientskadeerstatning

Har du blitt påført en skade som følge av helsevesenets behandling eller manglende behandling, kan du ha krav på erstatning.

Har du spørsmål om erstatningskrav?

Til tross for at Norge har et svært godt helsevesen skjer det dessverre ofte at personer blir skadet som følge av behandling eller manglende behandling. Skader som skjer som følge av feilbehandling, feilmedisinering, teknisk svikt v eller som følge av infeksjon kan det kreves pasientskadeerstatning for. Feilbehandling omfatter mangelfull informasjon. Store og uventede skader forårsaket av behandlingen kan også gi rett på erstatning.

Ordningen omfatter all skade forårsaket av helsepersonell. Etter 2009 omfattet ordningen privat helsehjelp, som for eksempel behandling hos privatpraktiserende tannlege.

Erstatning skal kompensere for skaden og det økonomiske tapet skaden medfører.

Alle krav meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Selv om NPE er et offentlig forvaltningsorgan, er det mange pasienter som opplever NPE mer som en motpart enn som et nøytralt, veiledende organ. En pasientskadesak kan by på mange vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger og det kan ofte være avgjørende å ha bistand av advokat som har god kjennskap til reglene og systemet. Når NPE har akseptert at du har en behandlingsskade, aksepterer de også å betale dine utgifter til advokat i rimelig og nødvendig utstrekning.

Flere av våre advokater har bakgrunn fra Norsk Pasientskadeerstatning og klageinstansen Pasientskadenemnda, og vi håndterer årlig et stort antall pasientskadesaker.

Er du påført en skade som følge av behandling i helsevesenet, så ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. For å lese mer om selve prosessen for å fåpasientskadeerstatning, kan du lese vår artikkel gangen i en pasientskadesak

Les mer om Pasientskadeerstatning her

Følg oss også www.personskadeadvokater.no på Facebook!

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
CHRISTINA THORSTENSEN Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
HÅVARD SOLBERG Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo