Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for en voldshandling som har medført personskade? Da kan du ha krav på voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning er erstatning for økonomisk tap, samt ikke-økonomisk tap i form av oppreisning og mènerstatning. I dag er den øvre grense for hvert skadetilfelle kr 3.168.640, mens den nedre grense er kr 1.000. (17.01.2012)

Les også våre andre internettsider om voldsoffererstatning.

Hvordan går du frem? Voldshandlingen må anmeldes til politiet. Det er en forutsetning at dette er gjort for at du skal kunne ha krav på voldsoffererstatning. Du bør også kreve at erstatningskravet blir tatt med i en eventuell straffesak mot skadevolderen.

Du bør søke om voldsoffererstatning kort tid etter at du ble utsatt for voldshandlingen. Dette for å unngå at kravet blir foreldet, og at du av den grunn ikke får erstatning. En annen ting er at det er en viss saksbehandlingstid i disse sakene, og at det derfor kan være lurt å få i gang prosessen. Det benyttes et eget søknadsskjema som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Codex Advokat Oslo AS har advokater som også kan bistå deg med søknadsprosessen, og den videre oppfølgingen.

Les mer om voldsoffererstatning her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
CHRISTINA THORSTENSEN Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
HÅVARD SOLBERG Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo