Barnefordeling

Ved samlivsbrudd mellom foreldre oppstår det ofte spørsmål om hvor barnet skal bo, omfanget av samvær og hvem som skal ha foreldreansvar.

Har du spørsmål om barnefordeling?

Barneloven bygger på det grunnprinsipp at hensynet til barnets beste er det sentrale vurderingstemaet for enhver avgjørelse i alle barnefordelingssaker. Etter barneloven § 48 skal alle

"avgjerder om foreldreansvar, om kvar barnet skal bu fast og om samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet".

En vurdering av hva som er "best for barnet" kan være vanskelig og sammensatt. Vurderingen er en rettslig standard som i stor grad vil bygge på psykologfaglige og til dels sosiologiske vurderinger, og endrer seg i takt med ny kunnskap. Et klart eksempel på at begrepet endrer seg, er at den tidligere morspresumsjonen i dag er forlatt. Tidligere var det forutsatt (med mindre det motsatte klart ble bevist) at barnet ville ha det best hos mor siden mor ble oppfattet å ha tettere biologiske bånd til barnet, særlig i ung alder. I dag er det klart at man ikke kan forutsette at den ene eller andre forelder av biologiske grunner vil ha tettere bånd til barnet, og det må således alltid foretas en konkret helhetlig vurdering av flere momenter for å komme frem til hvilken avgjørelse som vil være best for barnet.

Momenter som spiller inn i vurderingen kan eksempelvis være:

-       barnas forhold til foreldrene
-       barnas kontakt med søsken
-       barnas kontakt med annen familie
-       barnas tilknytning til nærmiljø, venner mv.
-       konfliktnivå og samarbeid mellom foreldrene
-       barnas alder
-       foreldrenes kapasitet og omsorgsevne
-       far eller mors nye familie
-       geografisk avstand mellom foreldrene
-       hensynet til best samlet foreldrekontakt
-       om det er hensiktsmessig å endre på dagens situasjon (status quo-prinsipp) mv.

I tillegg vil barnas egen mening vektlegges. Barna skal høres fra fylte 7 år, og fra 12 års alder skal det legges større vekt på hva barnet selv mener. Ved små barn frem til skolealder legges ofte vekt på hvem som har den sterkeste følelsesmessige kontakt med barnet og hvem som har hatt den faktiske omsorgen for barnet.

Codex Advokat AS yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder saker vedrørende barnefordelingbarnets fast bostedsamværsrettenforeldreansvar, farskapssaker, mv. Riktig, rask og profesjonell bistand er her avgjørende for at uenigheten kan løses til det beste for barna.

Våre advokater har lang og inngående erfaring med barnerett; gjennom håndtering av barnerettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene. Codex Advokat AS bistår privatpersoner på alle trinn av saksbehandlingen, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer på vår nettside: www.familierettsadvokater.no eller ta kontakt med oss i Codex Advokat for en uforpliktende prat.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Familierett:
CAROLINE LANGANGEN CLEVE Advokatfullmektig – Familierett Codex Advokat Oslo
SILJE EKLUND Advokatfullmektig – Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 01 45 24
E-post:
silje.eklund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANDREAS POULSSON Advokat og assosiert partner - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
LOUISE STRØMSVOLD STØRKSEN Advokatfullmektig - Familierett Codex Advokat Oslo
OLE ANDRÉ TVEIT Senioradvokat - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 16 46 38
E-post:
ole.tveit@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD SKAUG Advokatfullmektig – Familierett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+ 47 90 64 18 81
E-post:
vegard.skaug@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SUSANNA HOLTH Advokatfullmektig – familierett og arv Codex Advokat Oslo