Skilsmisse

En skilsmisse og samlivsbrudd bringer med seg konsekvenser av både familiær og økonomisk art, og medfører i de fleste tilfeller en stor påkjenning for partene involvert.

I forbindelse med et skilsmisseoppgjør kan det oppstå en rekke kompliserte spørsmål, og det vil derfor være viktig å få juridisk hjelp så tidlig som mulig i skilsmisseprosessen. Dersom en ektefelle forholder seg passiv, kan det føre til at han eller hun ikke får det de faktisk har rett til. Hvis du kontakter en av våre advokater vil du få den hjelpen du trenger. Les nærmere om skilsmisse og skilsmisseoppgjør her.

Dette er noen sentrale problemstillinger det ofte tvistes om ved skilsmisseoppgjør:

Når kan man kreve skiftet gjennomført?

Les mer om skifte av bo ved skilsmisse her.

Den faktiske fordelingen

Les mer om fordeling ved skilsmisse her

Skjæringstidspunkt

  • Hvilket tidspunkt skal legges til grunn for oppgjøret?
  • Hvilken betydning har skjæringstidspunktet for skifteoppgjøret?

Verdsettelse av eiendeler, aksjer, selskaper, mv.  

Les mer om verdsettelse her

  • Hvilken verdi skal legges til grunn?

Felleseie

Les mer om felleseie og likedeling ved skilsmisse her

Skjevdeling

Les mer om skjevdeling ved skilsmisse her

  • Hvilke verdier kan skjevdeles?
  • Utregning av skjevdelingskrav
  • Krav til dokumentasjon

Særeie

Les mer om særeie her

  • Hva inngår i særeiet?
  • Tolking av ektepakt

Vederlagskrav

Les mer om vederlagskrav

Les mer på vår nettside: www.familierettsadvokater.no eller ta kontakt med oss i Codex Advokat for en uforpliktende prat.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Familierett:
CAROLINE LANGANGEN CLEVE Advokatfullmektig – Familierett Codex Advokat Oslo
SILJE EKLUND Advokatfullmektig – Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 01 45 24
E-post:
silje.eklund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANDREAS POULSSON Advokat og assosiert partner - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
BIRGITTE SCHJØTT CHRISTENSEN Senioradvokat – Familierett Codex Advokat Oslo
LOUISE STRØMSVOLD STØRKSEN Advokatfullmektig - Familierett Codex Advokat Oslo
OLE ANDRÉ TVEIT Senioradvokat - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 16 46 38
E-post:
ole.tveit@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD SKAUG Advokatfullmektig – Familierett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+ 47 90 64 18 81
E-post:
vegard.skaug@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SUSANNA HOLTH Advokatfullmektig – familierett og arv Codex Advokat Oslo