Ip due dilligence

Hva innebærer IP due diligence?

En IP due diligence innebærer en gjennomgang av en virksomhets immaterielle verdier hvor man gjør opp status m.h.t. eventuelle patentervaremerkerdesign,domenenavnopphavsrett, knowhow og forretningshemmeligheter.

Hva er hensikten med en IP due dilligence?

En IP due diligence vil kunne avdekke svakheter og styrker i forhold til virksomhetens markeds- og forretningsplan og samtidig danne et verdifullt utgangspunkt for bedriftens videre strategi- og handlingsplan. Hvor omfattende en slik IP due diligence vil være, avhenger av det forretningsmessige målet bak gjennomgangen.

Som totalleverandør på rettighetssikring ønsker Codex Advokat å bistå ved
IP due diligence.

En IP due diligence vil bl.a. kunne omfatte:

Gjennomgang av selskapets rettighetsportefølje

Vurdering av selskapets rettighetsportefølje

Workshop i tilknytning til gjennomgang og status på rettigheter

Vurdering av rettighetsklausuler i selskapets lisensavtaler

Verdsettelse av bedriftens immaterielle verdier, typisk ved salg av virksomheten eller hvor det på annen måte er viktig med en verdifastsettelse

Forundersøkelser relatert til ikke-registrerte rettigheter i Norge og i utlandet

Utarbeidelse av status- og strategidokument

Innleggelse og systematisering av selskapets rettigheter på c-All.
www.c-All.com  er et webbasert verktøy som på en enkel måte sørger for at bedriften får en oppdatert oversikt og kontroll over på sine rettigheter .

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Teknologi, IPR og Media:
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
HEDDA MARIE AURSNES Advokatfullmektig – Teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
KRISTOFFER LEIKANGER BREIVIK Advokat - Teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo