Patent

Et patent er en registreringsrett man får når man løser et teknisk problem på en måte som er ny, og som skiller seg vesentlig fra tidligere tilsvarende løsninger. Løsningen må kunne reproduseres av flere, og det er derfor viktig at beskrivelsen er tydelig og klar.

Patenter gjelder både metoder og produkter som løser problemer av teknisk art på en ny måte.

Patent fås først etter at patentmyndighetene har gransket løsningens nyhet og oppfinnsomhet. Nyhetskravet innebærer at oppfinnelsen ikke må offentliggjøres før patentsøknad sendes inn. Det er derfor viktig at man sikrer at de løsningen vises frem til aksepterer å bli bundet av taushetserklæringer (NDAs) i forbindelse med produkttesting eller presentasjoner.

Et patent varer som regel 20 år. Det kan vare 25 år når det gjelder et legemiddel (supplerende beskyttelsessertifikat).

Patenter omtales som negative retter, dvs. en rett til å nekte andre å gjøre visse ting. I realitet er de like mye positive retter på samme måte som andre formuesrettigheter eller annen eiendomsrett. De gir innehaverne en rett til å utnytte, lisensiere, eller selge patentet. Patenter kan også pantsettes, og dermed brukes som sikkerhet for finansiering.

Når tredjemann lager produkter som etterligner enkelte elementer i et patentert produkt, eller sågar hele produktet, kan det være patentinngrep. Spørsmålet blir alltid en konkret vurdering av trekkene i patentkravene (det man har fått patent på) kontra trekkene som det nyere produktet har.

Patenter kan både være insentiver til innovasjon, men kan også, i enkelte tilfeller være en bremsekloss for utviklingen. Produktutviklere vil kvie seg for å begå patentinngrep når de prøver å forbedre eksisterende patenterte løsninger. Det forklarer også litt hvorfor nye patenterbare løsninger ofte blir til i de samme enhetene som allerede har tilsvarende patenter.

I Codex har vi kunnskap og erfaring med patentspørsmål. Vi samarbeider med Leogriff AS i forhold til patentstrategier, søknader og inngrepssaker. Har du spørsmål vedrørende patentrettigheter, avtaler eller tvister, så ta gjerne kontakt med oss.

 

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Teknologi, IPR og Media:
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
HEDDA MARIE AURSNES Advokatfullmektig – Teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
KRISTOFFER LEIKANGER BREIVIK Advokat - Teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo