Varemerker

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerkene som kjennetegn for tilhørende varer og/eller tjenester. Man kan få registrert ord, slagord, figur eller utseende på et produkt som varemerker.

Varemerker er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig å sikre seg eneretten til sine varemerker.

Med registrerte varemerker slipper du å måtte dokumentere at dine varemerker er innarbeidet; d.v.s. at de er kjent i hele landet som ”noens særlige kjennetegn” for bestemte varer og tjenester.

Spørsmål om varemerker? Ring 02469 for et uforpliktende råd, eller send oss en mail.

Vår avdeling for varemerker har bred erfaring med registrering, lisensavtaler og tvisteløsning både i Norge og utlandet. Vi har også medarbeidere med erfaring fra Patentstyret.

Ved registrering av et varemerke klassifiserer man sine varer og tjenester i et klassesystem bestående av totalt 45 klasser.

Våre veiledende priser:

Antall klasser       Offentlige avgifter     Salær*      Totalt*

Inntil 3 klasser       2900,-                       4500,-       7400,-
4 klasser                  750,-                         600,-       8750,-
5 klasser                                                    600,-       9350,-
6 klasser                                                    600,-       9950,-

* Mva kommer i tillegg på salær.

Vi tilbyr også forundersøkelser, lisensavtaler, Trademark Policy og strategisk rådgivning relatert til rettigheter.
Varemerker i utlandet

Vi bistår våre kunder med internasjonale varemerkesøknader.

Kostnadene ved en internasjonal registrering avhenger av hvilke land man ønsker beskyttelse i. Ta kontakt for et kostnadsestimat.

En varemerkeregistrering gir kun vern for det eller de land hvor man har registrert sin rett. Dersom man ønsker beskyttelse utover landets grenser, må man registrere i de ulike land. Det er ulike fremgangsmåter for å beskytte varemerket internasjonalt:

1. Søknad via fullmektig i det konkrete land (nasjonal registrering)

Dette er mest hensiktsmessig når man kun ønsker registrering i ett eller to land i tillegg til Norge.

2. Søknad via Madridsystemet

En internasjonal søknad om registrering via Madridsystemet innebærer at man kun leverer inn èn varemerkesøkesøknad, f.eks. i Norge, og innen 6 måneder utpeker de øvrige landene man ønsker å søke varemerkebeskyttelse i. Deretter vil søknaden få nasjonal behandling av registreringsmyndigheten i de utpekte landene. De fleste land det er naturlig for norske bedrifter å operere i, er i dag medlem av dette Madridsystemet.

3. Søknad via fullmektig i EU til OHIM (EU- registrering)

Fordelen med et EU varemerke, er at hvis søknaden først går igjennom og blir registrert hos registreringsmyndigheten (OHIM), så gjelder registreringen automatisk for hele EU.

Vi har lang erfaring med internasjonal rettighetsregistrering. Gjennom vårt internasjonale nettverk IAG har vi samarbeidspartnere i de fleste land.

C-IPR - system for varemerkeporteføljehåndtering

Det oppstår fort et behov for bistand i å håndtere en varemerkeportefølje når antall varemerkesøknader øker. Vi har vårt eget webbaserte system for varemerkeporteføljeforvaltning – C-IPR. Dette produktet gir deg en fullstendig oversikt over ditt selskaps varemerkerettigheter og som vi benytter i kommunikasjon med våre IPR-kunder. C-IPR er tilgjengelig 24 timer i døgnet og er alltid oppdatert. Man logger seg inn via https://www.codex.no/login/c-ipr/.  

Les mer on merkevarer her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Teknologi, IPR og Media:
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
HEDDA MARIE AURSNES Advokatfullmektig – Teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
KRISTOFFER LEIKANGER BREIVIK Advokat - Teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo