Verdens første klimanøytrale advokatfirma
FROKOSTSEMINAR: FORMELLE KRAV TIL TILLEGG OG ENDRINGER I NS-KONTRAKTER

Partene signerer på kontrakter med strenge formkrav når det kommer avvik fra kontraktsforutsetningene. Det er ikke vanskelig å følge formreglene, begge parter må ha fokus på formalitetene og klare rutiner.

Formfeil kommer på spissen når prosjektet har dårlig økonomi. Kontraktens formelle regler gir også rom for spekulativt å utnytte formkravene for å forbedre sin egen økonomi i prosjektet.

Seminaret spisser kravene som begge parter har signert på at de vil følge og skjemaer og hjelpedokumenter som kan benyttes for å overholde formalitetene. Det kan være en god investering å bruke et par timer på å friske opp rutiner og få mer fokus på det som potensielt kan medføre store unødvendige tap eller store kostnader.

Det er en tendens i tiden at innleide konsulenter blir ansvarliggjort for at de ikke følger formkravene i de kontraktene de er satt til å administrere: Noen fordi man mener at det er urimelig strenge formkrav som forvansker fremdriften og samarbeidet i prosjektet. Samtidig vil en slik forsettlig unnlatelse til å påberope seg preklusjonsreglene være et klart ansvarsgrunnlag for den innleide konsulent.

Det vil bli en enkel servering med morgenkaffe og noe å bite i.