Vi er verdens første klimanøytrale advokatfirma
Kontraktseminaret del 2: Entreprisekurset, alt om utførelsesentrepriser NS 8405, 8415, 8406 og 8416

Kurset er tilpasset byggherrer, entreprenører og rådgivere som arbeider med Norsk Standard byggekontrakter, og da særlig NS 8405 eller NS 8406. Vi vil fokusere både på byggherrenes og entreprenes behov og vise hvordan reglene i kontraktene balanserer disse behovene.

Kurset er spesielt nyttig for de som er nye i faget og som ønsker å lære mer om grunnleggende entrepriserettslige regler, samt de som ønsker faglig påfyll for håndtering av NS 8405 og NS 8415 – de mest brukte Norsk Standard byggekontraktene vi har.  

Vi vil gå gjennom de mest sentrale reglene i standardene, og forklare med eksempler og illustrasjoner hvordan reglene skal forstås og anvendes. Vi vil særlig gå gjennom de preklusive reglene i kontraktene, regler som fratar partene krav og innsigelser dersom handlepliktene i kontrakten ikke oppfylles. Vi vil gå gjennom forslag til standard varslingsskjemaer, sjekklister, sluttoppgjør og annet – viktige verktøy som alle kan forhindre at man begår feil og med det taper penger. 

Disse kan også lastes ned gratis etter kurset.

Vil også gå gjennom de mest sentrale reglene i underentreprisekontrakten NS 8415 og NS 8416. Dette fordi entreprenørene og byggherrene er best tjent med at denne standarden brukes mot underentreprenørene. Man må vite hvordan standarden brukes og hvorfor standarden er å foretrekke fremfor eksempelvis NS 8405, NS 8406 eller NS 8407. Vi vil fokusere særlig på intervensjonsreglene, reglene for overtakelse, registreringsforretning og reklamasjonsreglene. Vi vil også kommentere «Back to Back»-klausuler. 

Kurset er et nyttig grunnkurs for deltakelse på våre øvrige kurs i totalentrepriser og samspillsentrepriser.

Overordnet kursagenda:

Tid: 09:00 – 16:00 inkl. pauser og lunsj.

  • Generell innledning
  • NS 8405 / 8406
  • Entreprenørens leveringsforpliktelse 
  • Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm
  • Endringer og varslingsreglene
  • Vederlag og betaling
  • Overtakelse
  • Reklamasjon og mangler
  • NS 8415 / 8416
  • Tvistehåndtering

Se utfyllende kursagenda her.

Ved deltakelse på dette kurset samt "Kontraktseminaret del 1: Grunnleggende entrepriserett og byggekontrakter" gis rabatt. Vi tilbyr da en totalpris på 7.200,-