Verdens første klimanøytrale advokatfirma
Samspillsentrepriser, ulike modeller

Samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter blir mer og mer vanlig. Dette til tross for at det hersker stor usikkerhet rundt hva som ligger i samspill, hva dette gjør med ansvarsfordelingen i kontraktene og hvilke avtalerettslige og kontraktsrettslige regler modellene bør underbygges med.

I dette kurset forsøker vi å sette fokus på det som virkelig teller. Vi skal se på ulike modeller som kan gjennomføres også i små og mellomstore byggeprosjekter. Vi vil tilnærme oss temaet ved først å etablere forståelse for hva som er formålet med de nye modellene, hva som er nøkkelfaktorene for suksess, og hva som ikke må endres i forhold til den normale ansvars og risikofordelingen i bygg- og anleggskontrakter. 

Etter kurset skal deltakerne ha god forståelse for de 6 nøkkelfaktorene til suksess: 

 1. To-parts modell i stedet for fler-parts modell, prosjektledelse.
 2. Entreprenørens godtgjørelse i fase I.
 3. Samarbeid for å avdekke og beregne muligheter og risiko i prosjektet. 
 4. Klar og uttømmende beskrivelse av byggherrens beslutninger knyttet til funksjonskrav og andre krav. 
 5. Riktig forståelse av målsum og prosjektkostnad og andre effektive icentivordrninger.
 6. Samarbeid om prosjektoptimaliserende tiltak i fase 2.  

Det er en fordel med noe kunnskap om NS 8402 og NS 8407 og at disse tas med til kurset, men ikke et krav. 

 • Problemene med dagens NS kontrakter og hvorfor samspill har kommet opp som en alternativ gjennomføringsmodell
 • Beskrivelse av fler-parts modeller, allianse kontrakter, partnering avtaler med flere
 • Beskrivelse av 2-parts modell basert på NS 8402 i fase 1 og NS 8407 i fase 2
 • Samarbeidsform, prosjektledelse og prosjektterminologi
 • Hvilke dokumenter skal utarbeides i fase I, sondringen funksjonskrav og andre byggherre krav i forhold til prosjektering
 • Målsum og prosjektkost, ulike incentivordninger
 • Gjennomføringsfasen med særlig fokus på prosjektoptimaliserende tiltak
 • Seminardokumentasjon for senere bruk

Programmet kan bli endret/justert.

Velkommen til kurs

Senioradvokat Bent S. Kverme
Tlf. 90 72 86 82
E-post bent.s.kverme@codex.no