Totalentreprise (NS 8407 og NS 8417)
Totalentreprenør, totalunderentreprenør, byggherre? Er du komfortabel med din prosjektorganisasjons kunnskap om og kontroll på NS8407/8417? Vår erfaring er at de fleste har noe å lære – kom på kurset og gi din bedrift et bedre utgangspunkt for å fullføre prosjekter på en god måte.
 
Seminaret tar for seg totalentreprise både mellom byggherre og hovedentreprenør (NS 8407) og mellom hovedentreprenør og underentreprenør (NS 8417).
Seminaret er egnet for dem som vil gå noe dypere inn i totalentrepriser og er egnet for bedriftsledere, prosjektledere, konsulenter, byggeledere m.v. Det vil også være egnet for nyansatte. Seminaret tar sikte på å skaffe deltageren en grunnleggende forståelse for totalentreprise i motsetning til andre entrepriseformer entreprise, gå gjennom praktiske utfordringer som er særlig for totalentreprise, foreslå praktiske skjemaer, gjennomgå sjekklister, sette fokus på typiske feil som medfører unødvendige tap eller prisavslag. Seminaret representerer en grundig gjennomgang av totalentrepriser etter NS 8407. Seminaret legger til grunn at deltagerne har en god innsikt i entreprisekontrakter generelt.
 • Anbud i totalentrepriser
 • Referanseprosjekter
 • Forbehold i anbud og fare for å bli avvist
 • Anbud med stor grad av beskrivelse – muligheten til å reservere seg
 • Oppstart av prosjektet
 • Ansvar for skader i byggeperioden – forsikring
 • Avvik fra kontraktsforutsetningene – riktig varsling og bruk av varslingsskjemaer
 • Sjekklister for sikker gjennomføring av kontrakten
 • Sluttoppgjør
 • Reklamasjonsarbeider
 • Frist til å fremme krav fra overtagelse/fra forliksrådbehandling
 • Grundig seminardokumentasjon for senere bruk. Skjemaer, sjekklister og andre hjelpedokumenter kan lastes ned fra www.entrepriserettsadvokater.no