Vi er verdens første klimanøytrale advokatfirma
Frokostseminar: Handel over landegrensen – Korrekt MVA-håndtering

I samarbeid med det norsk-britiske handelskammeret inviterer Codex Advokat til frokostseminar om MVA og handel over landegrensen. På kurset går vi i dybden på hvordan MVA-håndteringen blir for både kjøper og selger ved eksport- og import av varer og tjenester som passerer landegrensen.

Emnene som blir berørt er blant annet:

• Generell informasjon om det norske MVA-systemet
• Når oppstår MVA-registreringsforpliktelse for utenlandske næringsdrivende
• MVA-håndtering av Import- og eksport av varer
• MVA-håndtering av Import- og eksport av tjenester
• Krav til fakturaen og tolldeklarasjonen
• Korrigering av avgiftsoppgjør ved feil håndtering av eksport og import


Praktisk informasjon

Pris: Gratis
Sted: Akersgata 51, 0180 Oslo
Dato: 12. februar 2020
Tid: kl. 08:30 – 11:00 (Frokost og registrering fra kl. 08:00)