Vi er verdens første klimanøytrale advokatfirma
Frokostseminar: Ny arvelov – Hva bør du tenke på før den trer i kraft?

Ny lov om arv og dødsboskiftet er vedtatt og vil ventelig tre i kraft 1. januar 2021. Dette seminaret gir en innføring av hva som er nytt og hva som består i den nye arveloven.

Frokostseminaret egner seg for privatpersoner som ønsker en innføring i arveloven og praktiske problemstillinger knyttet til testament, generasjonsskifte, arveoppgjør, m.m. Med god kjennskap til regelverket og god planlegging er det mulig å finne både gode løsninger samt redusere potensielle tvister. Den nye arveloven inneholder viktige endringer man bør ha kjennskap til.

Vi diskuterer konkrete spørsmål, som:

  • Ektefellers og samboers arverett
  • Uskifte – innhold og rekkevidde
  • Barns arverett – endring av pliktdelsreglene
  • Nye testamentsregler
  • Avkall på arv
  • Avkortning
  • Overgangsregler

Overordnet tidsplan for frokostseminaret:

08.15 - 08.30 Registrering/Enkel servering
08.30 - 09.30 Frokostseminar
09.30 - 10.00 Tilgjengelig for individuelle spørsmål

Praktisk informasjon

Pris: Gratis
Sted: Akersgata 51, 0180 Oslo
Dato: 22. april 2020
Tid: kl. 08.30 – 10.00 (Frokost og registrering fra kl. 08.15)