Vi er verdens første klimanøytrale advokatfirma
Frokostseminar: Nye regler om varsling

Få en innføring i de nye reglene i arbeidsmiljølovens kapittel om varsling og utforming av rutinebeskrivelser.

I løpet av ca. 1,5 timer skal vi gjennomgå varslingsreglene og hva som er nytt fra 1. januar 2020. Vi skal også gjennomgå hvordan de nye reglene påvirker arbeidsgiver.

Vi diskuterer konkrete spørsmål, som:

  • Hva er kritikkverdige forhold?
  • Hvilke fallgruver bør arbeidsgiver være obs på?
  • Hva ligger i forbudet mot gjengjeldelse?

Vår erfaring er at de fleste har noe å lære. Kom på kurset og gi din bedrift et bedre utgangspunkt for å ha gode rutiner for varsling, som er tilpasset virksomheten.

Kursets mål er å øke kunnskapen og forståelse for hvorfor vi har regler om varsling og krav til varslingsrutiner, og hvordan arbeidsgiver kan utnytte reglene til noe positivt for virksomheten.

Kurset er særlig rettet til deg som er arbeidsgiver, enten du jobber med HR, er daglig leder, avdelingsleder, har personalansvar mv.

Dersom arbeidsgiver har et bevisst forhold til hvorfor det er viktig å ha kunnskap om varsling, er det vår erfaring at man er bedre forberedt den dagen det kanskje kommer et varsel. Samt at det reduserer risikoen for dårlig omdømme i markedet, samt at det ofte gir mer fornøyde ansatte som kan øke trivselen og produktiviteten i bedriften.

Kurset har en praktisk tilnærming med gjennomgang av praktiske eksempler og problemstillinger, som mange vil kjenne seg igjen i.

Overordnet tidsplan for frokostseminaret:

08.00 - 08.30 Registrering/Enkel servering (inngang 2 etasje)

08.30 - 09.30 Frokostseminar

09.30 - 10.00 Tilgjengelig for individuelle spørsmål