Verdens første klimanøytrale advokatfirma
Frokostseminar: Tilbud/anbud entrepriseoppdrag

Codex Advokat har over tid erfaring for at entreprenører ikke er tilstrekkelig bevisste på hva som ALLTID må være med i tilbud. Det kan være tilbud til forbruker eller tilbud profesjonelle oppdragsgivere.

Codex Advokat har derfor laget skjemaer for tilbud som danner et minimum for hva som må være med når det gis tilbud.

Ved tilbud til profesjonelle oppdragsgivere må entreprenøren være tydelig på hvilken NS-standard han baserer sitt tilbud på. Entreprenøren må da ha et bevisst forhold til hvilke standard han skal vise til i sitt tilbud. Da må han også vite forskjellen på om tilbudet baserer seg på den ene eller den andre standarden.

Entreprenøren må videre vite hvordan han skal håndtere en tilbakemelding hvor tilbudet aksepteres, men hvor det kreves bruk av en annen standard eller kommer betingelser som ikke stemmer med tilbudet.

Gjelder det tilbud til forbruker må det foretas presiseringer om rett til a-konto betaling, arbeidstid, anledning til rasjonell drift m.v.

Skjemaer som kan benyttes sammen med entreprenørens ordinære tilbud som presiserer de ulike presiseringer og nødvendige forbehold vil bli presentert og gjennomgått.

Det vil bli en enkel servering.

Oslo, 15. november 2017

Helge A. Tryti