Kurs i GDPR Nye personvernregler fra mai – kom i gang!

Kurset gir en innføring i de sentrale kravene etter personvernforordningen, som trer i kraft fra mai 2018. Forordningen gjelder alle foretak som håndterer personopplysninger, og derfor også alle som har ansatte. Bøtene kan bli høye, og det er viktig å komme i gang med implementeringen. Det legges opp til en praktisk tilnærming til hvordan reglene kan overholdes i den daglige virksomheten.

Kurset er 3-delt og inneholder: Første del er innledning med gjennomgang av de viktigste begrepene i GDPR. Andre del omhandler hovedprinsippene i personvernforordningen: dataminimering, kvalitetskrav, lagringstid, integritet og konfidensialitet, og ansvarlighet. Tredje del er tar for seg hvordan man kan gjøre GDPR-arbeidet, og inkluderer gjennomgang av praktiske eksempler, sjekkliste for kartlegging og eksempel på personvernerklæring og samtykkeinformasjon/sluttbrukeravtale.

Kurset holdes onsdag 12. februar, onsdag 28. februar og onsdag 28. mars. Kurset varer i 2 timer, fra kl 08:00-10:00. Kurset koster kr 2 000,- + mva.

Kursholder: Advokat Morten Bryn arbeider i Codex Advokat, avdeling Corporate og IP (immaterialrett). Codex Advokat bistår store og mindre foretak med personvern, og nå spesielt med implementering av GDPR/personvernforordningen.