Nytt fra Codex Advokat

21.03.2017

Når utløses skatt ved salg av bolig?

Hovedregelen er at gevinst ved boligsalg utløser skatt, sier skatteadvokat Per B. Wright. – Men omfattende unntak gis. Sterkt stigende boligpriser de siste årene har gjort at mange nå sitter med en høy opparbeidet egenkapital i egen bolig.

- Mange fristes til å selge og løse ut gevinsten for å reinvestere i en større bolig, sier Wright hos Codex Advokater. 

Da må du vite at hovedregelen er at gevinst i boligmarkedet skal skattes på lik linje med aksje- og rentegevinster, sier han. 

- Har du ikke satt deg inn i skattereglene før du selger kan du få en økonomisk kalddusj. Sett deg inn i reglene så kan du unngå kapitalskatt på 24 % av gevinsten, råder advokaten.

Les hele saken på Alt om bolig fra DnB Eiendom.