Vi er verdens første klimanøytrale advokatfirma

Tar kampen mot kopiprodukter

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et brennhett tema. – Vi kan aldri få understreket klart nok hvor viktig det er å sikre seg, sier partner Espen Juul Haugan i Codex Advokat

– Før man går inn i andre land med produksjon eller salg må immaterielle rettigheter sikres. Det må gjøres både nasjonalt og internasjonalt, sier Espen Juul Haugan, som leder avdelingen for teknologi, IPR og media i Codex Advokat. Han har lang erfaring med saker som omfatter produktetterlikninger.

Nylig kom Haugan hjem fra Boston og Inta Annual Meeting, en konferanse om varemerker og andre immaterielle rettigheter (IP). Over 12.000 deltagere fra mer enn 150 land kom til konferansen. Det er rekord. I en tid da det internasjonalt hagler beskyldninger om urettferdig handelspolitikk mellom stormakter. Ikke minst hva gjelder nettopp IP og varemerkebeskyttelser. Blant annet anklager Trump-administrasjonen Kina for å kopiere amerikanske produkter som klær og filmer. 

– Vi ser ofte at kinesiske aktører registrerer europeiske selskapers varemerker og design. Dette vanskeliggjør muligheten for å stoppe kopiprodukter og produktetterlikninger i Kina, og vil også kunne skape problemer med kinesiske tollmyndigheter når egne produserte varer skal ut av Kina, sier Haugan.

Piratvirksomhet

Øverst på agendaen på årets Inta-konferanse sto aktuelle temaer som for eksempel bekjempelse av kopiprodukter, samt piratvirksomhet på internett og i en digital medieverden. For Haugan og Codex gir slike konferanser mulighet til møter med internasjonale samarbeidspartnere og klienter, samt holde seg oppdatert på internasjonal rettsutvikling innen temaet.

Også Codex-advokaten merket seg at oppmerksomhetene fra deltagerne på Inta-konferansen i år var spesielt stor rundt pågående og potensielle handelskriger, samt Kinas forhold til Vesten.
– Planlegger man produksjon i Kina, så er det særdeles viktig å registrere varemerker og eventuelle design før man starter forhandlinger om produksjon, ifølge Haugan. I tillegg er det viktig med skriftlige avtaler med klare IP- klausuler.

Haugan understreker at kostnadene med å sikre rettighetsposisjonene i forkant er lave, men å rydde opp i etterkant uten rettighetssikring er dessverre langt mer tidkrevende og selvfølgelig kostbart.

Navn og rykte

Advokat Kristoffer Leikanger Breivik i Codex Advokat er ekspert på varemerke, et kjennetegn som benyttes for å identifisere et kommersielt foretak. Breivik viser til at mangel på sikring ikke bare kan vise seg kostbart med hensyn til penger, men enda mer kostbart for varemerkets gode navn og rykte.

– Merket kan kopieres av en useriøs aktør. Et bevisst forhold til bedriftens varemerke er derfor viktig, og det anbefales fra min side at man søker varemerket registrert så tidlig som mulig, sier Breivik, og legger til:

– Skaper man et suksessfullt produkt eller bra tjeneste, vil andre aktører ofte la seg inspirere. Det er da viktig å ha sikret seg rettigheter, slik at man kan stanse aktører som ligger ulovlig nærme i navn og annen fremtoning.

Ifølge Breivik er det også viktig å ha et bevisst forhold til hvilket varemerke man velger for bedriften. Han anbefaler å velge et varemerke som skiller seg ut, er særpreget.

– Det er vår erfaring at mange ønsker et merke som beskriver varen eller tjenesten, slik at det er lett for forbrukeren å identifisere produktet. Et slikt varemerke vil ikke skille seg ut i mengden, og vil være likt et stort antall andre aktørers merke. Samtidig vil man i utgangspunktet heller ikke kunne få en enerett til et slikt merke, da andre aktører også må kunne bruke beskrivende ord om sine varer eller tjeneste, sier Breivik.

Advokaten hjelper deg!

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss.

Ring +47 22 93 38 50 eller send en e-post til advokat@codex.no

Fant du det du lette etter?