Vi er verdens første klimanøytrale advokatfirma

Ekspropriasjon

Det kan oppleves dramatisk når eiendom fratas ved ekspropriasjon. Men hvilke rettigheter har du? Og hvordan forhandle om vilkår og forutsetninger? Partner Helge A. Tryti og kollega Martin Dalen i Codex Advokat forteller.

Nedenfor leser du videoens tekstversjon

«Å bli fratatt eiendommen ved ekspropriasjon er alltid dramatisk for den det gjelder. Når samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig at det offentlige overtar en eiendom vil det være klar lovhjemmel for det. Den som mister sin eiendom ved ekspropriasjon, har imidlertid rett til full erstatning etter grunnlovens §105.

Prinsippet er greit, men i praksis møter eieren på mange problemer. Oftest blir det vedtatt i en reguleringsplan hvem som må avstå sin eiendom og oftest er det da det offentlige som eksproprierer. Da vil normalt eieren få muligheten til å avstå sin eiendom frivillig, men hvor erstatningen fastsettes av retten senere. Normalt synes grunneieren at det høres greit ut. 

Det kan være hensiktsmessig å bli bistått av advokat før man overlater eiendommen til andre. Før man overdrar eiendommen til andre, vil det være mulighet å forhandle om vilkår, forutsetninger osv. Slike vilkår kan være retten til advokatbistand i hele prosessen. Det kan være rett til å få kompensert andre ytelser eller det kan rett og slett være for å fastsette prinsipper for fortsettelser av erstatningen når skjønnet skal avgjøres.

I de fleste tilfeller vil eieren bli fortalt at det å overdra eiendomsretten bare er en formalitet og til det trenger man ikke advokat. Advokat trenger man til selve rettsaken og utmålingen av erstatningen - det mener vi ikke er riktig. I de fleste tilfellene er det viktig å ha en advokatforbindelse allerede når man snakker om å overdra eiendomsrettighetene, slik at man får full erstatning etter grunnlovens §105, og får rett på de tilleggene man ellers ikke ville få dekket.

Den som blir utsatt for ekspropriasjon har rett til å få dekket sine advokatkostnader i forbindelse med selve skjønnssaken. Man har i midlertidig ikke rett til å få dekket advokatkostnadene før skjønnssaken er for retten. I forbindelse med tiltredelse av eiendommen kan de i midlertidig forhandles om de ulike elementene. Det kan forhandles om tiltak for å begrense ulempene med ekspropriasjon, det kan forhandles om vilkårene som skjønnsetningen skal ta stilling til og det kan forhandles om å få dekket sine advokatkostnadene på et tidligere tidspunkt. Derfor kan det være en god lønnsomhet i å engasjere en god advokat på et tidlig nok tidspunkt.»

Advokaten hjelper deg!

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss.

Ring +47 22 93 38 50 eller send en e-post til advokat@codex.no

Fant du det du lette etter?