Om Codex Advokat

Vi er et spesialisert og produktorientert advokatfirma med sterkt fokus på kvalitet og service.

Med over 80 medarbeidere er Codex Advokat en vel anerkjent og etablert aktør i markedet med landsdekkende tjenester for næringsliv og private. Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt og er tilknyttet IAG.

Alle vi i Codex Advokat arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Våre tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss - både kommersielt og bedriftsmessig. Det er derfor en selvfølge at dersom du ønsker å arbeide sammen med oss kan du identifisere deg med våre kjerneverdier.

Alle våre ansatte utgjør et dynamisk, skapende og innovativt miljø, og vi har god balanse mellom kjønn, kompetanse og erfaring. Vår rekrutteringspolicy er tydelig. I tillegg til karakterer og bakgrunn ser vi etter mennesker som kan formidle engasjement og profesjonalitet internt og eksternt.

Send oss gjerne en uformell henvendelse dersom du ønsker å jobbe hos oss.

Våre priser:

CODEX ADVOKAT AS
2019

Honorar
 (eks. mva)

Off. avgifter

Sum
(eks. mva)

 

 

 

 

TIMEHONORARER

 

 

 

Partnere

Fra 2 625
til 3 375 

 

Fra 2 625
til 3 375

Senioradvokater

Fra 2 525
til 3 075

 

Fra 2 525
til 3 075

Advokater

Fra 2 375
til 2 525

 

Fra 2 375
til 2 525

Advokatfullmektiger

Fra 2 125
til 2 375

 

Fra 2 125
til 2 375

Servicepersonale

1 250

 

1 250

 

 

 

 

FASTE PRISER

 

 

 

Arbeidsrett

 

 

 

Arbeidsavtale fra

3 190

 

3 190

Juridisk telefonsupport, per mnd fra

3 190

 

3 190

Skatt

 

 

 

Bistand selvangivelse fra

4 000

 

4 000

Selskapsrett

 

 

 

Stiftelse aksjeselskap, elektronisk,
inkludert første års lisens på c-All selskapsmodul

6 950

5 160

12 110

Stiftelse aksjeselskap, papir, inkludert første 
års lisens på c-All selskapsmodul

6 950

6 190

13 140

Stiftelse av ansvarlig selskap

4 950

2 580

7 530

Aksjonæravtale fra

5 980

 

5 980

Emisjon fra

6 950

 

6 950

Fusjon fra

10 450

2 580

13 030

Fisjon fra

12 450

2 580

15 030

Kapitalnedsettelse fra

7 950

2 580

10 530

Rettigheter

 

 

 

Innlevering av varemerkesøknad i Norge fra

2 700

2 900

5 600

Klasser utover tre (Patentstyret)

 

750

750

Klasser utover én (Codex)

350

 

350

Innlevering av varemerkesøknad i utlandet fra

6 000

 

6 000

Domeneregistrering i Norge

1 000

200

1 200

Domeneregistrering internasjonalt fra

1 000

200

1 200

Escrow-avtale

10 000

400

10 400

 

 

 

 

c-All

 

 

 

Årlig lisensvederlag pr modul,

- inkl. 1 times opplæring av
kundeansvarlig advokat

 

 

 

Varemerkemodul

4 500

 

4 500

Domenemodul

4 500

 

4 500

Skattemodul

4 500

 

4 500

Eiendomsmodul

4 500

 

4 500

Personalmodul

7 500

 

7 500

Selskapsmodul

4 500

 

4 500

Kontraktsmodul

4 500

 

4 500

Implementerings-
vederlag

 

 

 

Implementering Varemerkemodul pr. varemerke

200

 

200

Implementering Domenemodul pr. domenenavn

200

 

200

Implementering Personalmodul pr. ansatt

2 700

 

2 700

Implementering Selskapsmodul

2 700

 

2 700

Implementerings-vederlag andre moduler pr. time

650

 

650

Vedlikeholdsvederlag 

 

 

 

15 % av lisensvederlag fra år 2

 

 

 


  * Alle priser er eks. mva

Vi leverer løsninger.
I Codex har vi mange spesialiserte advokater.
Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

kompetanseområdeR:

Teknologi, IPR og Media

Enhver bedrift som vil lykkes i dagens marked bør ta nødvendige grep for å sikre seg og håndheve immaterielle rettigheter.

I kampen om kunder og markedsposisjon vil slike verdier være en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes!

Les mer om Teknologi, IPR og Media
Arbeidsrett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for så vel stat som industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet.

Codex Advokat AS bistår i dag så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer om Arbeidsrett
Eiendom og entreprise

I vår avdeling for fast eiendom og entrepriserett yter våre eiendomsadvokater bistand i alle typer spørsmål innenfor avdelingens fagområde. Foruten generell juridisk rådgivning, bistår vi i forhandlinger og utfører prosessoppdrag. Avdelingen kvalitetssikrer alt av rettslige dokumenter , eventuelt utarbeider rettslige dokumenter tilpasset klientens behov.

Les mer om Eiendom og entreprise
Familierett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med familierett; gjennom håndtering av familierettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene. Codex Advokat AS bistår i dag privatpersoner på alle trinn av saksbehandlingen, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer om Familierett