Om Codex Advokat

Vi er et spesialisert og produktorientert advokatfirma med sterkt fokus på kvalitet og service.

Med over 80 medarbeidere er Codex Advokat en vel anerkjent og etablert aktør i markedet med landsdekkende tjenester for næringsliv og private. Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt og er tilknyttet IAG.

Allevi i Codex Advokat arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Våre tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss - både kommersielt og bedriftsmessig. Det er derfor en selvfølge at dersom du ønsker å arbeide sammen med oss kan du identifisere deg med våre kjerneverdier.

Alle våre ansatte utgjør et dynamisk, skapende og innovativt miljø, og vi har god balanse mellom kjønn, kompetanse og erfaring. Vår rekrutteringspolicy er tydelig. I tillegg til karakterer og bakgrunn ser vi etter mennesker som kan formidle engasjement og profesjonalitet internt og eksternt.

Send oss gjerne en uformell henvendelse dersom du ønsker å jobbe hos oss.

priser

Vi leverer løsninger.
I Codex har vi mange spesialiserte advokater.
Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

kompetanseområdeR:

Teknologi, IPR og Media

Enhver bedrift som vil lykkes i dagens marked bør ta nødvendige grep for å sikre seg og håndheve immaterielle rettigheter.

I kampen om kunder og markedsposisjon vil slike verdier være en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes!

Les mer om Teknologi, IPR og Media
Arbeidsrett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for så vel stat som industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet.

Codex Advokat AS bistår i dag så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer om Arbeidsrett
Eiendom og entreprise

I vår avdeling for fast eiendom og entrepriserett yter våre eiendomsadvokater bistand i alle typer spørsmål innenfor avdelingens fagområde. Foruten generell juridisk rådgivning, bistår vi i forhandlinger og utfører prosessoppdrag. Avdelingen kvalitetssikrer alt av rettslige dokumenter , eventuelt utarbeider rettslige dokumenter tilpasset klientens behov.

Les mer om Eiendom og entreprise
Familierett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med familierett; gjennom håndtering av familierettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene. Codex Advokat AS bistår i dag privatpersoner på alle trinn av saksbehandlingen, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer om Familierett